Återvinningsbart material

TOM2 Sp. z o.o. är ett av de största företagen i Polen, som skördar återvinningsbara råvaror. Bolagets potential, tekniska och mänskliga resurser möjliggör en omfattande service inom området för rationell avfallshantering. Erbjudandet riktar sig till industrianläggningar, kommersiella anläggningar, tryckerier, avfallshanterings- och återvinningsanläggningar, kommunala förvaltningsbolag, företag som sysslar med selektiv insamling och export av avfall, återvinningsinsamlingsplatser.

Sophämtning omfattar följande materialgrupper:

  1. Återvinningsbart material Avfallspapper: kartonger, tidningar, blandat
  2. Plastmaterial: polyetenfilm, PET förpackningar, Big - bag kassar
  3. Förpackningar av trasigt glas, vit plåt förpackningar, aluminiumförpackningar

Metoden för att ta emot avfall anpassas efter kundens individuella behov och oftast sker det med hjälp av containrar med en kapacitet på mellan 5 till 33 kubikmeter. Vi erbjuder också mottagning av återvinningsbart avfall med användning av andra lastbilar.

Preliminär bearbetning av återvinningsbart material sker i återvinningspunkter som ligger utspridda i västra delen av Polen, som är utrustade med balpressar med en produktionskapacitet på 7 000 ton per månad. Förpackningsavfall sorteras och olika fraktioner sklijs från varan. Slutligen balas avfallet.

På det sättet förbehandlat råmaterial skickas direkt till anläggningarna där avfallet återvinns och återanvänds. Företagettar över ansvaret för återvinning av de sekundära råvarorna i det ögonblick dem blivit hämtade fram till leverans till de organisationer som har status återvinna¨.
Företaget samarbetar med de största pappersbruk, stålverk och plast bearbetningsanläggningar som är lokaliserade i Polen och Västeuropa.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij